Υλοποίηση

Την υλοποίηση του έργου επιβλέπει το Τμήμα Τουρισμού και το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου.

 

Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης:


Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος

Μηχανικοί Λογισμικού: Αναστασάκος Αναστάσιος, Μιχαήλ Κωνσταντίνος

Επιμέλεια Περιεχομένου: Βιτσάκη Μαρία

Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης

Γραφιστική Επιμέλεια: Λιάνα Κοκάλη (Artivity Zone)

add