Οργανώστε

Αθλητικός Τουρισμός

 

 

Ο αθλητικός τουρισμόςΟ αθλητικός τουρισμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο τουρισμός παρακολούθησης ή συμμετοχής σε  αθλητικά γεγονότα καθώς επίσης και όλες οι μορφές προπονητικού τουρισμού αθλημάτων, αποτελεί μια σημαντική και αποδοτική  βιομηχανία του τουρισμού για πολλές μεγάλες  πόλεις της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του αθλητισμού τουρισμού, συμπεριλαμβάνονται:

 

  • οι σύγχρονες και ασφαλείς  αθλητικές υποδομές,

  • η απόσταση των υποδομών από βασικές υπηρεσίες μεταφοράς και διαμονής,

  • οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής,

  • η διαθεσιμότητα των αθλητικών υποδομών  στις χρονικές περιόδους που είναι απαραίτητες για κάθε άθλημα,

  • οι τιμές και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός των αθλητικών υποδομών αλλά και

  • οι τιμές και η ποιότητα των άλλων απαραιτήτων υπηρεσιών εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 

Με στόχο την καθιέρωση της πόλης του Ηρακλείου, ως διεθνή αθλητικό προορισμό και παράλληλα την περαιτέρω αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών του Παγκρητίου Σταδίου (πρώην Ολυμπιακή εγκατάσταση του ¨ΑΘΗΝΑ 2004¨), του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου ( Heraklion Arena),  και άλλων αθλητικών και αστικών υποδομών της πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου εκπονεί ένα  αποτελεσματικό σχέδιο, μέσω της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (διαχειριστή των μεγάλων αθλητικών υποδομών της πόλης) και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Δημοτικός Οργανισμός - Τμήμα Αθλητισμού).

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, με ενέργειες και δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου και των δημοτικών αθλητικών οργανισμών της πόλης, σε συνεργασία με διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τουριστικά γραφεία, εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και τοπικούς επιχειρηματίες, έχει καταφέρει να προσελκύσει και να υλοποιήσει σημαντικό αριθμό μεγάλων αθλητικών γεγονότων και δράσεων προπονητικού αθλητισμού.

Για την ανάπτυξη του υπηρεσιών αθλητικού τουρισμού στην πόλη του Ηρακλείου, δημιουργήθηκαν  συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, για τα αθλήματα και τα αθλητικά γεγονότα που μπορούν να υποστηρίξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου.  Τα προϊόντα και υπηρεσίες αυτές, απόκτησαν ηλεκτρονική μορφή και διοχετευτήκαν τόσο στους  τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού (ταξιδιωτικά γραφεία – επιχειρηματίες του τουρισμού), μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και σε διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις αθλημάτων στην χώρα μας και στο εξωτερικό.

Μέσω των παραπάνω ενεργειών και του δικτύου που δημιουργήθηκε, προέκυψαν πολλές διαφορετικές επισκέψεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου, από εκπροσώπους αθλητικών ομοσπονδιών, εκπροσώπους tour operators και εκπροσώπους τοπικών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, οι οποίοι έλεγξαν και έζησαν από κοντά τα προϊόντα – υπηρεσίες που προσφέρονται. Επιπλέον, αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν  η αποστολή δεκάδων ηλεκτρονικών φακέλων με τα προϊόντα-υπηρεσίες, σε απάντηση αιτημάτων που  έγιναν από ενδιαφερόμενους.

Ιδιαίτερη άνθηση και αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην πόλη του Ηρακλείου,  με την συμβολή όλων των παραπάνω, καταγράφηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατά τα οποία οι δράσεις προσέλκυσαν συγκεκριμένα  target groups πελατών.

Με όλες τις παραπάνω ενέργειες κατά το έτος 2017, και με στόχο την προώθηση του αθλητισμού και πολιτισμού διεθνώς, την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών μας κέντρων και την οικονομική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, και την προώθηση της κρητικής φιλοξενίας, με επιτυχία φιλοξενήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης τα παρακάτω αθλητικά γεγονότα και δράσεις αθλητικού τουρισμού με διεθνή ή εθνικό χαρακτήρα (σε κάθε εκδήλωση αναγράφεται σε παρένθεση η εκτιμώμενη οικονομική επίπτωση στην τοπική κοινωνία):

 

add
anchor to top image