Οργανώστε

Αγροτουρισμός

 

Αγροτουρισμός στην Κρήτη

Η Κρήτη διαθέτει συσσωρευμένο λαογραφικό και οικολογικό πλούτο σε μια δυναμική σχέση με το σημερινό κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Η κρητική γη και τα προϊόντα της είναι η βάση του κρητικού πολιτισμού, και από αυτήν απορρέουν τα ήθη και τα έθιμα, η λαϊκή τέχνη, οι χοροί και η μουσική και άλλα σημαντικά στοιχεία του.

Στην Κρήτη σήμερα υπάρχουν πολλές αγροτουριστικές μονάδες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση, προώθηση αλλά και εξέλιξη των παραδοσιακών προϊόντων και του φυσικού κάλλους του νησιού. Μάθετε περισσότερα για τις αγροτουριστικές μονάδες του νησιού, για πιστοποιημένα εστιατόρια κρητικής διατροφής και τα κρητικά προϊόντα μέσω των παρακάτω οργανισμών:

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης», είναι ένας εξειδικευμένος φορέας, και αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του Αγροδιατροφικού τομέα στο νησί. Εκτός από τον βασικό εταίρο που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης, επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.cretan-nutrition.gr/

http://www.agrocrete.com/

 

Ένωση Τουρισμού Υπαίθρου & Αγροτουρισμού Κρήτης

Η Ένωση Τουρισμού Υπαίθρου & Αγροτουρισμού Κρήτης παρουσιάζει πιστοποιημένους ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων αγροτουρισμού στην Κρήτη που προσπαθούν με ζήλο να αναπτύξουν τουριστικές  υποδομές με ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον και να προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας,  εστίασης, περιήγησης, αναβίωσης του παραδοσιακού τρόπου ζωής, γνωριμία με τις παραδοσιακές τέχνες,  κρητική γαστρονομία, μεθόδους γεωργικής παραγωγής και καλλιέργειας, καθώς και παραδοσιακές τέχνες που έχουν εξαφανιστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπορική προώθηση αμιγώς τοπικών αγροτικών προϊόντων και αντικειμένων τέχνης, και στην έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την κρητική ύπαιθρο, την αγροτική περιοχή, τις γεωργικές ασχολίες, την πολιτιστική ζωή, την ιστορία, τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, και το καθημερινό τρόπο ζωής των κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.

 

Ιστοσελίδα: http://www.ruraltourismincrete.com

 

 

add
anchor to top image